Rostlinná výroba

     Společnost obhospodařuje 871,73 ha zemědělské půdy, z toho 718,10 ha orné půdy a 153,63 ha tzv. trvalých travních porostů. Mimo tržních plodin je rostlinná výroba zcela podřízená produkční potřebě živočišné výroby, čímž jsou minimalizovány vstupy.
     Zastoupení rostlinné výroby je následující (uvedeny zaokrouhlené hodnoty): řepka ozimá – 120 ha, obiloviny (ječmen ozimý, ječmen jarní, pšenice ozimá, tritikale) – 270 ha, krmné plodiny (jetel, kukuřice, tráva, směsky) – 250 ha a v neposlední řadě brambory – 120 ha.
     Protože žijeme na Vysočině, budu se věnovat hlavně bramborům. Jak jsem již napsal z celkové výměry pěstujeme brambory cca na 105 hektarech.
Z této výměry  pěstujeme brambory:

  •  30 ha k výrobě škrobu (odrůdy Priamos, Eurostarch, Festien),
  •  45 ha konzumní brambory ( Princess, Dali, Satina, Adéla, Anuschka, Antonia, Granada, Rafaela aj.),
  •  45 ha brambory množitelské.

Množíme brambory v různých stupních množení pro firmy:

  •  Medipo Agras H.B. spol. s r.o. - Princess, Dali, Satina, Rafaela, Adéla, Carerra, Granada, Rosara, Annabelle, Lucinda, Campina, Colomba, Almonda, Giaconda, Sunschine, Priamos. PŘEDSTAVENÍ ODRŮD MEDIPA
  •  Europlant šlechtitelská spol. s r.o. - Anuschka, Eurostarch, Zuzanna, Antonia, Euroresa, Euroflora
  •  Oseva PRO, s.r.o. - Adora
  •  Agrico Tábor, s.r.o. - Impala
  •  Solana - svaz pěstitelů a zpracovatelů brambor ČR - Festien, Trabant

     V roce 2008 se nám podařilo postavit s podporou finančních prostředků z Evropské unie novou bramborárnu s aktivním větráním a zvlhčováním, kde uskladníme cca 1200 tun konzumních brambor.

     V roce 2011 jsme odvětví rostlinné výroby zmodernizovali a to hlavně co se týče setí, protože jsme zakoupili novou secí kombinaci Vederstd Rapid 600, který nám výrazně ulechčí práci při stěhování a obsluze při nakládání osiva.
     V roce 2012 se nám podařilo opět zmodernizovat toto odvětví a zakoupili jsme novou příjmovou linku s tříděním a plničem palet od anglické firmy Thonk Peal, zprostředkovaný přes firmu KUKS, a.s. Pelhřimov. Tudíž odpadne velmi pracné plnění beden přímo na poli, což podstatně zefektivní celou sklizeň brambor.
     V roce 2013 jsme v rostlinné výrobě investovali opět do naší hlavní komodyty, a to do brambor. Povedlo se nám udělat ze starého kravínu K96 paletový sklad na brambory s aktivním větráním , kde uskladujeme cca 1100 t brambor. V druhé fázi jsme postavili úplně novou třídírnu na brambory, kam jsme instalovali linku Thonk Peal a od roku 2014 již třídíme na této lince.


Kontakty:

Ing. Vladimír Mezera - hlavní agronom a jednatel společnosti - tel.: +420 606 639 609, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Libor Dalík
- agronom, evidence půdy - tel.: +420 606 636 353, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.