vítejte na stránkách firmy "AGRODAM Hořepník, s.r.o"

Z důvodu šíření coronaviru Covid 19 je dočasně přerušen prodej konzumních brambor a omezený výdej obědů pro cizí strávníky!!!

Firma vznikla dne 11. října 1993 zápisem do obchodního rejstříku, a to transformací bývalého Zemědělského družstva Hořepník. Hlavním předmětem podnikání je zemědělská prvovýroba, dalšími pak silniční doprava, hostinská činnost, obchodní činnost, pronájem a práce zemními, stavebními, manipulačními a zemědělskými stroji, včetně traktorů, zámečnictví a další. Firma má celkem čtrnáct společníků a dva jednatele. Zaměstnáváme cca 40 zaměstnanců a v sezoně si bereme brigádníky, zejména důchodce nebo studenty, na třídění a sběr brambor, na selekce, na sběr kamene apod.